ZEBRANIE W KOŁA W NOWEJ SOLI

W dniu 25 lutego 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP w Nowej Soli, które liczy obecnie 50 członków. Wśród zaproszonych gości byli: Komendant Powiatowy Policji insp. Sławomir Tomal, Wiceprezes ZO Eugeniusz Czerwiński i Leszek Juszczak Członek Prezydium ZO z Zielonej Górze.

Zebranie otworzył, przywitał gości i prowadził Prezes Koła SEiRP w Nowej Soli Zenon Seibert, który złożył uczestnikom sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2015 roku. W kolejnym punkcie zebrania Andrzej Pikosz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a Prezes Koła przedstawił plan pracy i preliminarz na 2016 r.

Dyskusja w czasie zebrania była bardzo owocna i merytoryczna, przynosząca korzyści niewymierne obu stronom ,a służąca lepszej wykrywalności przestępstw na terenie garnizonu.

Ważnym i uroczystym momentem było przyjęcie w poczet członków Koła – 3 nowe osoby, w tym jedną kobietę

 

Tekst i zdjęcia:

                                                                 Eugeniusz      FILIPOWICZ