B. ważny art. dot. represjonowanych

Artykuł pokazujący jak się bronić w sądach

https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/wazne-opracowanie-zbfsop/