ARTYSTYCZNE SĄSIEDZTWO

1-Artystyczne sąsiedztwo_foto 01

KLUB TKANINY ARTYSTYCZNEJ,  obchodzi kolejny jubileusz. Nie liczymy lat, wszak Klub nosi imię „ANNA”. Warto jednak zapytać – w czym tkwi fenomen działalności i sukcesów Klubu?.

Szukając odpowiedzi, można zaryzykować stwierdzenie, że tajemnica tkwi w solidnym fundamencie, na którym Klub został zbudowany, a podstawowym spoiwem  tego fundamentu była spontaniczność i pasje, wniesione do Klubu przez pierwsze jego członkinie.

Początki nie były łatwe. Wiele pań nie sprostało wyzwaniom, ale te, które uwierzyły w możliwość urzeczywistnienia swoich wizji artystycznych zostały z Klubem „ na dobre i złe”.

Prawdziwym zrządzeniem losu było powołanie na funkcję Przewodniczącej Klubu, emerytki milicyjnej, absolwentki filologii polskiej o rozlicznych zainteresowaniach artystycznych i nieprzeciętnym zmyśle organizacyjnym Anny BROŻEK. To pod jej światłym kierownictwem, Klub Tkaniny Artystycznej „ Anna”, przez tyle lat pomyślnie funkcjonuje, zdobywając rozgłos i zasłużoną sławę w kraju.

Na wszystkich renomowanych wystawach i konkursach krajowych, artystki amatorki z Klubu „Anna” zdobywały nagrody i wyróżnienia. Dzieła wytworzone w Klubie, były ozdobą wielu galerii i wystaw tkaniny artystycznej w różnych miastach.

Początkowo Klub działał pod patronatem byłej Komendy Wojewódzkiej Policji. Po reformie administracyjnej w roku 1998, częściowo patronowała Klubowi Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, ale prawdziwym „patronem” i partnerem we współpracy jest dla Klubu – Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z którym dzieli pomieszczenia i na którego zawsze może liczyć.

 Z okazji Jubileuszu życzę Przewodniczącej Klubu, wszystkim Artystkom, dalszych sukcesów artystycznych, niezliczonych pomysłów i projektów twórczych, ugruntowania zdobytej pozycji w środowisku artystycznym i mediach.

Życzę  pozytywnych efektów współpracy z najbliższymi sąsiadami.

 

                                                                Prezes
Zarządu Okręgowego 
S E i R P
 w Zielonej Górze
 Jan  Papis