WPŁATY NA WYCIECZKĘ DO GRECJI

UWAGA !!! Osoby zapisane na wycieczkę proszone są o potwierdzenie swego udziału i dokonanie do 30 czerwca 2023r przedpłaty  w wysokości 700 zł zł w biurze stowarzyszenia Zielona Góra ul. Partyzantów […]