1-Wierni

BIURO KOŁA NR 1
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
  w ZIELONEJ GORZE
czynne w każdy czwartek miesiąca
w godz. 10-12.

                                                 

UWAGA !!!

Członkowie Koła nr 1 SEiRP w Zielonej Górze mogą opłacać składki członkowskie i inne należności na konto bankowe Koła nr 1 BGŻ:

69 2030 0045 1110  0000  0393 3280

W związku z podjętą uchwałą ZG SEIRP z dnia 15 grudnia 2022 r

roczna składka członkowska  od 1 stycznia 2023 r  wynosi 60 zł plus 3.50 zł  obsługa funduszu socjalnego.

Prezes
Lesław Juszczak