LIST OTWARTY DO PREMIERA MORAWIECKIEGO


Warszawa, 11.01.2022 r.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
LIST OTWARTY
Szanowny Panie Premierze
W imieniu emerytów i rencistów służb mundurowych zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy stanowczy protest z powodu niewłaściwego ich potraktowania
przez podległych Panu urzędników. To podlegli Panu urzędnicy nieprofesjonalnie przygotowali przepisy „Nowego Ładu”.
Jako ich najwyższy przełożony ponosi Pan osobistą odpowiedzialność za ten stan rzeczy. Ten brak profesjonalizmu skutkuje tym, że bez porządnie skonsultowanej i przygotowanej reformy oraz bez
jakichkolwiek wyjaśnień, emerytury wielu żołnierzy i funkcjonariuszy, w styczniu 2022 r, zostały obniżone.
Domagamy się szybkiego naprawienia popełnionych błędów i przywrócenia stanu pobieranych świadczeń
przez emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy.
Czarę goryczy dopełnia fakt, że rząd potrafi przyznać się do błędu w przypadku zaniżenia wynagrodzeń dla
nauczycieli oraz żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, ale nie zauważa emerytów i rencistów mundurowych. Żołnierze i funkcjonariusze przez lata stali na straży niepodległości naszej Ojczyzny oraz strzegli spokoju i bezpieczeństwa obywateli. Czym sobie zasłużyli na takie potraktowanie? Wielu z nich ma słuszne poczucie krzywdy wyrządzonej przez władzę. Nie będziemy cytować słów oburzenia, które napływają
do Zarządu Federacji oraz zarządów stowarzyszeń członkowskich. Takie postępowanie władzy to sygnał ostrzegawczy dla obecnie pełniących służbę, że w przyszłości mogą zostać potraktowani w podobny sposób.
Przestrzeganie zasad zaopatrzenia emerytalnego jest podstawą zaufania do państwa i jego wiarygodności.
Po wejściu w życie tych kuriozalnych przepisów wielu z emerytów mundurowych kieruje na adres organów emerytalno-rentowych (WBE, ZER MSWiA, BE SW) słowa protestu i żądania zwrotu bezprawnie potrąconych kwot. Za błędy Pańskich urzędników obwiniani są ich dyrektorzy. To nie dyrektorzy organów emerytalno-rentowych powinni się tłumaczyć, tylko Pan. Pańskie przeprosiny niczego nie załatwiają, słowa są
ulotne i ulegają szybkiej dewaluacji, a poczucie doznanej krzywdy i niesprawiedliwości długo pozostaje w pamięci.
Szanowny Panie Premierze
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 2 stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Do zasad demokratycznego państwa prawnego należy zasada przyzwoitej legislacji oraz zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.
Zasada przyzwoitej legislacji nakazuje formułowanie przepisów w sposób zrozumiały i zachowania odpowiedniej vacatio legis. Reakcje, nie tylko „zwykłych” obywateli, ale i urzędników urzędów skarbowych oraz
księgowych jednoznacznie wskazują, że przepisy wprowadzające „Nowy Ład” zostały przygotowane nieprofesjonalnie i budzą wiele wątpliwości. Ustawa podatkowa, która wkracza w sferę własności obywatela, sferę
chronioną konstytucyjnie (vide: art. 64 Konstytucji) powinna być szczególnie starannie przygotowana. Niestety, podlegli Panu urzędnicy mają za nic przestrzeganie tej zasady.
Nie wdając się w dyskusję nad konstytucyjnością przepisów wprowadzających „Nowy Ład” domagamy się
zaprzestania ingerowania w prawo własności, respektowania praw nabytych oraz równości w życiu społecznym. Oczekujemy szybkiego naprawienia błędów oraz szerokiej akcji wyjaśniającej pozwalającej usunięcie skutków zaistniałego bałaganu prawnego.
Obywatele nie mogą płacić za błędy władzy.
Z poważaniem
Za Zarząd FSSM RP
Wiceprzewodniczący
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.