MILCZANOWSKI – BRONI NAS

 W dniu 23 stycznie 2019 r.  w godz. 11.30 – 14.00, w  Krakowie uczestniczyłem w Konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską pt.” Dialog Obywatelski o przyszłości Europy”. Wśród prelegentów spotkania był m.in. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Pan Franciscus Timmermans . Przed rozpoczęciem Konferencji, dzięki uprzejmości pracowników Komisji Europejskiej dostąpiłem zaszczytu osobistej rozmowy z Panem Timmermansem. W jej trakcie wręczyłem materiał zawierający w swojej treści m.in. sugestie do rozważenia dla Komisji obejmujące skierowanie do Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej w Luksemburgu Ustawy Represyjnej z 16 grudnia 2016 roku w ramach pakietu łamania praworządności, prosząc o zajęcie się naszą sprawą. Przekazany materiał został przygotowanyy przez Pana Ministra Andrzeja Milczanowskiego w formie biogramu i przetłumaczony na język angielski.                                                                                                                                 Sporządził:                                                                                                                                Jacek Mykita                                                                                                                 mjr ABW w stanie spoczynku