||

NOWE DOWODY I OKOLICZNOŚCI-art 33ust1pkt1 ustawy emerytalnej.

Dowód z zeznań dwóch świadków oraz dowód akt osobowych z IPN to nowe dowody w rozumieniu art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, co umożliwia ponowne ustalanie prawa do emerytury, nawet jeśli Ubezpieczony nie odwoływał się od pierwszej decyzji obniżającej świadczenie w trybie art. 15c. (Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, sygn. akt IV U 556/22).

Treść dedykowana dla ubezpieczonych, którzy nie wnieśli odwołania w związku z czym decyzja o obniżeniu ( ponownym ustaleniu wysokości emerytury) stała się prawomocna. Ubezpieczony w czerwcu 2021 r. złożył wniosek o ustalenie prawa do emerytury z pominięciem art. 15c, powołując się na nowe dowody: dowód z akt IPN na okoliczność przebiegu służby oraz zeznania świadków na okoliczność niepełnienia służby na rzecz państwa totalitarnego przed 1990 r. Decyzją z dnia 13 lipca 2021 r. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) odmówił ubezpieczonemu ponownego ustalenia wysokości emerytury z pominięciem art. 15c ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.

Ubezpieczony złożył odwołanie od decyzji. Pełnomocnik ubezpieczonego podniósł, iż ubezpieczony w odwołaniu wskazał nowe dowody z zeznań świadków na okoliczność wykonywanych czynności przez ubezpieczonego podczas służby do 1990r. oraz z dokumentów w postaci akt osobowych IPN ubezpieczonego, na okoliczność niepełnienia służby na rzecz tzw. ,,państwa totalitarnego”, których to dowodów organ rentowy nie przeprowadził w postępowaniu przed wydaniem decyzji z dnia 30 sierpnia 2017r.

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Toruniu zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązał organ rentowy do przeliczenia emerytury policyjnej z pominięciem art. 15c ustawy od dnia 01 czerwca 2021 roku. W ocenie Sądu Okręgowego w Toruniu służba ubezpieczonego w Wydziale B nie była służbą na rzecz państwa totalitarnego.

Treść artykułu przeczytacie na stronie internetowej Kancelarii adwokackiej pani mecenas Aleksandry Chołub. Poniżej łącze:

https://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/208-nowe-okolicznosci-i-nowe-dowody-art-33-ust-1-pkt-1-ustawy-emerytalnej.html

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.