|

OBRADY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 03.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze w którym uczestniczyli Prezesi wszystkich kół terenowych oraz zaproszeni goście w osobach Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Mirosława Kruszelnickiego, Przewodniczącego NSZZ Policjantów podinsp. Sławomira Kosciuszko,      Z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze podinsp. Jarosława Tchorowskiego oraz Przedstawiciela z Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie – Skarbnika Zdzisława Barteli.

Posiedzenie otworzył i przywitał wszystkich zebranych Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze Jan Papis, po czym wybrano jednomyślnie na  prowadzącego obrady I wiceprezesa Eugeniusza Czerwińskiego , który ze swoich obowiązków wywiązał się doskonale. Wybrano Komisję Wniosków i Uchwał , która przystąpiła do swej pracy. Przedstawiony porządek obrad przyjęty został do realizacji jednogłośnie.

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Prezes ZO Jan Papis, przedstawiając pisemną,  obszerną „Informację z działalności ZO i Prezydium za rok 2016”.

Następnie sprawozdanie finansowo- budżetowe za rok 2016 i preliminarz na 2017 r. przedłożyła skarbnik ZO Danuta Stańczyk, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZO przedstawił Przewodniczący Maciej Siemiątkowski.

W związku z ostatnio gorącymi tematami, dotyczącymi ustawy represyjnej , a zarazem emerytur byłych funkcjonariuszy naszego resortu, obszerną informację na ten temat przedstawił i omówił dość szczegółowo – przedstawiciel z ZG SEiRP Zdzisław Bartula – osoba mająca dużą wiedzę w tym temacie oraz zilustrował stan faktyczny tworzenia nowego Statutu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W dyskusji ciekawy wniosek złożyła Prezes Koła Nr 2 Barbara Milej , a dotyczący rozwinięciu współpracy z Uniwersytetem III wieku , w którym to już działają nasi emeryci policyjni.

Kurtuazyjnie głos w dyskusji zabierali kolejno Z-ca Komendanta Policji w Gorzowie Wlkp., Przew. NSZZ Policjantów ( członek ZG NSZZ Policjantów ) oraz wielu Prezesów Kół terenowych w sprawach nurtujących bytu naszych emerytów.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał Józef Der, w imieniu Komisji przedstawił 3 uchwały , które poddano pod głosowanie i zostały przyjęte przez zebranych jednomyślnie.

 

Tekst: Zbigniew Kobryń

Zdjęcia : Eugeniusz Czerwiński

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.