Stowarzyszenie emerytów i rencistów policyjnych w Zielonej Górze