PODZIEKOWANIA DLA JANA PAPISA

W dniu 11 stycznia 2022 w siedzibie KS „Gwardia” Prezydium ZOO SEiRP w Zielonej Górze zorganizowało uroczyste posiedzenie, aby podziękować ustępującemu długoletniemu Prezesowi Zarządu Okręgowego naszego Stowarzyszenia Janowi Papisowi .

Uroczystość ta związana była z przyznaniem mu przez Zarząd Główny SEiRP w Warszawie Dyplomu ztytułem Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze. Jest to tytuł dożywotni, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

W spotkaniu tym uczestniczyli oprócz Prezydium , Komisja Rewizyjna i niektórzy Prezesi Kół terenowych z prezentami i podziękowaniami za wieloletnią współpracę. Aktu wręczenia Honorowego Dyplomu dokonali w imieniu ZG SEiRP obecny Prezes Eugeniusz Czerwiński i I Wiceprezes Barbara Milej.

Tekst : Zbigniew Kobryń

Zdjęcia : E. Czerwiński i Z.Seibert