||||

POMOC PRAWNA DLA REPRESJONOWANYCH

Szanowni Państwo,

w związku z pozytywnym zakończeniem licznych postępowań sądowych przeciwko ZER o wypłatę emerytury w poprawnej i należnej policjantom wysokości, pojawiło się nowe zagadnienie prawne dotyczące możliwości dochodzenia odsetek ustawowych od świadczeń, które policjanci bezprawnie nie otrzymywali przez lata.
Do tego zagadnienia stosuje się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z § 2. 1. odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty, przewidzianego w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń – do dnia wypłaty świadczeń.  

Organ emerytalny niestety bezprawnie odmawia wypłaty policjantom należnych im odsetek liczonych od dnia wstrzymania wypłaty im emerytury w należnej i poprawnej wysokości!

Odmowa ta jest bezprawna i nieuzasadniona. Należy wskazać, iż odpowiedzialność organów rentowych istnieje nie tylko wtedy, gdy opóźnienie w przyznaniu lub w wypłacie świadczenia nastąpiło z winy tego organu, ale także wtedy, gdy takie opóźnienie jest skutkiem innych przyczyn od tego organu niezależnych (wyr. SA w Lublinie z dnia 30.01.2013 sygn. akt III Au 1147/12 LEX nr 1289785).

Podkreślić należy, że nie ma jeszcze utartej linii orzeczniczej co do emerytur policyjnych, jednakże mają do niej per analogiam zastosowania przepisy dotyczące ZUS.

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 14 września 2007 r. (sygn. akt III UK 37/07) – odsetki przewidziane w art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od kwoty świadczenia przyznanego wyrokiem sądu w sytuacji, gdy organ rentowy z naruszeniem prawa odmówił jego przyznania, powinny przysługiwać od upływu terminu, w którym organ rentowy powinien był wydać prawidłową decyzję uwzględniającą wniosek, po wyjaśnieniu okoliczności niezbędnej do jej wydania, a więc po przeprowadzeniu dowodów i po ich ocenie.

Warto również zacytować postanowienie Sądu Najwyższego w uzasadnieniu, którego zostało wskazane, iż błędy wywołane wadliwym prawem z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz decyzje ostateczne uznane za bezprawne nie mogą stanowić dla ZUS ostatecznego usprawiedliwienia dla pozbawienia ubezpieczonych należnych im emerytur. Zasadnym byłoby przyjęcie zatem, że stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieprawidłowe, a żądanie wypłaty wstrzymanych świadczeń wraz z odsetkami winno być uwzględnione. Tak też uczyniono po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 19 października 1993 r. (sygn. akt. K 14/92) stwierdzającym niezgodność z Konstytucją art. 7 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2014 r. sygn. akt III UZP 3/13).

Przeprowadziliśmy symulację wysokości należnych odsetek za okres około 4 lat i różnych pomiędzy świadczeniem wypłacanym, a należnym na kwotę około 3000,00 zł i według naszych wyliczeń odsetki należne wynoszą około 20.000,00 zł.

Dlatego warto występować do ZER o wypłatę odsetek za pełny okres od dnia wstrzymania wypłaty świadczeń emerytalnych do dnia wypłaty tych zaległości.

Oczywiście jak to miało miejsce w sprawach o ponowne przeliczenie należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy nasza kancelaria przygotowała specjalną ofertę wsparcia emerytowanych policjantów w walce o należne im emerytury.

Za kompleksowe prowadzenie sprawy proponujemy wynagrodzenie 3200 zł + VAT plus ewentualne dojazdu na rozprawę. Dodatkowo nasze wynagrodzenie będą stanowiły koszty zastępstwa procesowego przyznane przez Sąd od ZER.

Stawka ta jest preferencyjna, albowiem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, stawka minimalna przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10 000 zł do 50 000 zł wynosi 3600 zł za postepowanie przed Sądem I instancji oraz 1800 zł za postępowanie przed Sądem II instancji.

Schemat działania: pełnomocnictwo udzielone kancelarii – wniosek do ZER o wypłatę odsetek oraz o zestawienie emerytur otrzymywany przed i po wyroku z podziałem na miesiące – decyzja odmowa ZER – pozew do sadu – postępowanie przed Sądem I instancji – postępowanie przed Sądem II instancji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem (link poniżej):

https://kancelaria-lw.com/index.php/2022/09/01/odsetki-od-emerytury-policyjnej-obnizonej-na-podstawie-ustawy-dezubekizacyjnej/

Pozdrawiamy,

Zespół Kancelarii Ł&W

———————————————————————

Pozdrawiam

Wojciech Wieruszewski – Adwokat
Kancelaria Ł&W
ul. Klonowica 8/4, 60-747 Poznań
tel. 667 665 464
w.wieruszewski@kancelaria-lw.com
www.kancelaria-lw.com

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.