POMOC W ODZYSKANIU EKWIWALENTU

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaproponować wszystkim emerytowanym funkcjonariuszom policji pomoc prawną pro bono w postępowaniach o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Pragniemy nadmienić, iż przedmiotowy temat jest nam bliski, albowiem w naszej kancelarii pracuje były funkcjonariusz policji, a obecnie adwokat, któremu również został wypłacony ekwiwalent za urlop na podstawie niekonstytucyjnych przepisów.

Zwracamy uwagę, iż od niedawna organy Policji masowo wydają decyzje odmawiające ponowne przeliczenie i wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Na zakończenie podkreślić należy, iż na wniesienie odwołanie członkowie stowarzyszenia mają 14 dni od daty otrzymania decyzji. Dlatego ważne jest szybkie podjęcie niezbędnych czynności, aby nie uchybić ustawowego terminu na wniesienie odwołania. Po upływie tego terminu brak jest dalszej możliwości dochodzenia należnego ekwiwalentu. Dodatkowo złożenie odwołania konieczne jest dla dalszego dochodzenia swoich praw przed sądem.     W konsekwencji jeżeli nie zostanie złożone odwołanie nie będzie można skierować sprawy do sądu.

Jednocześnie wskazuję, iż osoby które nie złożyły dotychczas wniosku o wyrównanie ekwiwalentu, a zwolniły się ze służby pomiędzy 19 października 2001 r. a 6 listopada 2018 r., mają jeszcze szansę dochodzić swoich praw. Dlatego zapraszam również do kontaktu wszystkie osoby, które odeszły z Policji we wskazanym wyżej okresie.

W razie pytań bądź wątpliwości,  jestem do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,

Emil Łukasik
radca prawny

emil.lukasik@kancelaria-lw.com
tel. 728 865 002