|

POSIEDZENIE PLENARNE ZO SEiRP W ZIELONEJ GÓRZE

Korzystając z okazji wspólnego posiedzenia z LZW Gorzów w dniach 6 – 7. października 2017 r. w Torzymiu odbyło się również wyjazdowe posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego. Frekwencja dopisała, a gośćmi zaproszonymi byli Zdzisław Bartula – Wiceprezes ZG SEiRP oraz Wiceprzewodniczący Grupy Inicjatywnej ds. zmiany ustawy represyjnej Jerzy Stańczyk.                                                      Obrady zgodnie ze statutem i porządkiem dnia przeprowadził Prezes ZO Jan Papis, witając gości i członków Zarządu po czym przedstawił projekt porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Po wyborze protokolanta , Komisji Uchwał , Prezes ZO J. Papis zreferował informację o aktualnej sytuacji Stowarzyszenia w kraju i w okręgu. Dużo uwagi poświęcił zbliżającej się kampanii sprawozdawczo- wyborczej w Kołach terenowych, wybraniu Delegatów na Zjazd Okręgowy, wyborze nowych władz oraz zaapelował do Prezesów Kół o zgłaszanie wniosków na odznaczenia statutowe dla działaczy i członków wyróżniających się aktywnością , wyznaczone zostały terminy rozpoczęcia kampanii. Prezes ZO J. Papis złożył wszystkim Prezesom Kół i członkom Prezydium podziękowania za 4 letni trud w pracy społecznej na rzecz naszego Stowarzyszenia.                                                                                               W dalszej części obrad Skarbnik ZO Danuta Stańczyk przedstawiła informację finansową za 2017 r.

Po czym nastąpiła dyskusja, w której głos zabierał m. inymi Z. Bartula przekazując obecną sytuację i działania Prezydium ZG SEiRP. Dużo czasu poświęcono zbliżającej się do końca VII kadencji naszego Stowarzyszenia oraz zbliżającej się w 2018 roku  kampanii sprawozdawczo-wyborczej VIII kadencji SEiRP. Na zakończenie obrad Przew. Komisji Uchwał Zenon Siebert odczytał Uchwałę , która została przegłosowana jednomyślnie.

Posiedzenie plenarne zakończył wspólny obiad w Zajeździe „Chrobry” w Torzymiu.

 

Tekst:    Zbigniew Kobryń-rzecz. pras.ZO
zdjęcia : Eugeniusz Czerwiński

                                                            

 

                                                                 Protokół

             z posiedzenia plenarnego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze   ( odbytego w Torzymiu )

                  W dniu 6 października 2017 r. o godz.12.oo rozpoczęło się posiedzenie plenarne ZO SEiRP z udziałem Członków Prezydium, Prezesów Kół terenowych oraz zaproszonych gości .

                  Obrady otworzył i prowadził Prezes Zarządu Okręgowego Jan Papis. Na wstępie powitał uczestników posiedzenia oraz zaproszonych gości w osobach Wiceprezesa ZG SEiRP Zdzisława Bartulę , Wiceprzewodniczącego Obywatelskiej Grupy Inicjatywnej ds. zmiany ustawy represyjnej  Jerzego Stańczyka oraz przedstawiciela emerytów WP Tomasza Bieniszewskiego.

                   Prezes  J.Papis przedstawił Porządek dzienny  , który został przyjęty jednomyślnie oraz wybrano protokolanta obrad Zbigniewa Kobrynia i Komisję Uchwał w osobach: Zenon Seibert , Adam Cieślak i Bogdan Michalak. Na przewodniczącego obrad wybrano Jana Papisa.

                   Na wstępie  J. Papis przedstawił informację o kończącej się VII kadencji naszego Stowarzyszenia , o pracy naszego Prezydium , wspomniał że kol. Kobryń zrezygnował z pracy w Prezydium( ze względu na jego zły stan zdrowia) na jego miejsce wybrano Zenona Sieberta  oraz  omówił przygotowania się do zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej od początku stycznia 2018 r. Szeroko zaakcentował  temat wyboru stosownego czasu i miejsca odbycia zebrań w poszczególnych Kołach, wyboru nowych władz i delegatów na Zjazd Okręgowy.

                   W dalszej części obrad głos zabrał Zdzisław Bartula, który przekazał informację o ubezpieczeniach zdrowotnych naszych członków w ”WARCIE” z której wynika ,że jesteśmy na III miejscu w kraju pod względem ilości ubezpieczonych. (mamy obecnie 747 członków ubezpieczonych). Z. Bartula zaproponował składanie wniosków o odznaczenia państwowe, „zasłużony dla Policji”, statutowe oraz wpis do Księgi Honorowej. Mówił też o OPP, że obecny Regulamin podziału środków pieniężnych na Zarządy Wojewódzkie – jest niedoskonały i należałoby go zmienić, będzie to czynione na Zjeździe Nadzwyczajnym Krajowym Delegatów

                   Prezes ZO SEiRP Jan Papis zwrócił się z apelem do Prezesów Kół w terenie, aby w terminie do 15 grudnia 2017 r. zrobili przegląd kadrowy w swoich kołach i wystąpili z wnioskami o odznaczenia statutowe do Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze na aktywnych członków stowarzyszenia.

                   Z ważniejszych głosów w dyskusji należałoby odnotować informację kol. Barbary Milej o nieprzesyłanie pism urzędowych do ZER pocztą specjalną , a tylko Pocztą Polską.

                   W końcowej fazie obrad głos zabrał Przewodniczący Komisji Uchwał , który przedstawił projekt uchwały z dzisiejszych obrad, która następnie została poddana głosowaniu i przyjętą jednomyślnie

                   Prezes ZO SEiRP zakończył obrady i zaprosił wszystkich na obiad i dalej po obiedzie, na wspólne obrady z Lubuskim Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Gorzowie Wlkp.

Protokołował:

  Torzym  06.10.2017 r.                          /-/ Zbigniew Kobryń                                                                                                                

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.