POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO

Prezydium ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Zielonej Górze informuje wszystkich członków Zarządy Okręgowego, że wyznaczono czas i miejsce posiedzenia plenarnego  Zarządu Okręgowego SEiRP  na dzień 01.04. 2016 r. godz. 11. w Sali Konferencyjnej Laboratorium Językowego KWP przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze.

Proponowany termin posiedzenia podaję z wyprzedzeniem dla uniknięcia kolizji z planami osobistymi i zawodowymi poszczególnych członków ZO i Przewodniczącego OKR.

 Prezes
Jan Papis