SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA NR 2

Zarząd Koła Nr 2 SEiRP w Zielonej Górze w dniu 24 listopada 2017 r. zorganizował w Palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkanie seniorów – członków Koła. Cel spotkania to m. innymi wręczenie listów gratulacyjnych jubilatom kończących lata 60, 65, 70, 75, 80.  Chwała Zarządowi Koła za tą inicjatywę, a organizowanie tego typu imprez , jest to ukłon w kierunku seniorów bardzo mile widziany, a wręcz oczekiwany.

Spotkanie prowadziła Prezes Koła Barbara Milej , która przywitała zebranych i zaproszonych gości. Z ramienia Zarządu Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze przybył Prezes Jan Papis. Swoją obecnością zaszczycił również  Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze podinsp. Piotr Fabijański oraz wiceprzewodniczący Koła Emerytów Żołnierzy WP. Wspomnieć należy że Koło Nr 2 powiększyło się o czterech nowych członków, emerytów policyjnych, a wręczenia legitymacji dokonali nowo przyjętym – Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP Jan Papis i Prezes Kola Nr 2 Barbara Milej. Miłym akcentem było wręczanie dyplomów jubilatom. Wśród najstarszych byli dwaj 80-latkowie : Jan Chyb i Stanisław Cytrycki. W części oficjalne dokonano wyboru delegatów na Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Nr 2, które odbędzie się w miesiącu lutym 2018 r. Po uroczystej kolacji , w  części artystycznej wystąpił Kol. Eugeniusz Czerwiński – śpiewając piosenki przy akompaniamencie gitary. Były wspomnienia ze służby, pogawędki koleżeńskie i miło spędzony czas. Dziękujemy Zarządowi Koła za włożony trud w tak pięknie zorganizowaną imprezę  i czekamy na więcej.

 

tekst: Zb. Kobryń

zdjęcia: L. Stachowicz, Zb.Kobryń