SPOTKANIE Z KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM

22 marca br. odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Jarosława Janiaka z Prezesem Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Panem Janem Papisem, wiceprezesem ZOSEiRP, Panem Eugeniuszem Czerwińskim, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gorzowie Wlkp., Panią Gabrielą Lubańską oraz wiceprezesem ZWSEiRP, Panem Romanem Cierachem.

W spotkaniu uczestniczyła, podinsp. Anna Kołodziejczak-Milewska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp. oraz Pani Katarzyna Komorowska z WKS KWP w Gorzowie Wlkp. Na wstępie Pan Komendant przywitał serdecznie uczestników spotkania. Następnie omówione zostały sprawy organizacyjne, finansowe oraz plany wspólnych przedsięwzięć na 2016 rok. Pan Jan Papis złożył serdeczne podziękowania na ręce Komendanta za dotychczasową współpracę, przede wszystkim za udostępnianie członkom Stowarzyszenia pomieszczeń, w których prowadzone są zebrania. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., mł. insp. Jarosław Janiak zapewnił, że Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych może zawsze liczyć na pomoc ze strony Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. w sprawie udostępniania pomieszczeń należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Przygotowała: Katarzyna Komorowska – specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp