STANOWISKO ZG SEiRP DOT. Projektu ustawy o zmianie ustawy emerytarnej

  1. Treść stanowiska ZG SEiRP (plik PDF)

2. Opinia prawna Kancelarii Prawnej „Chmaj i Wspólnicy SP.K.”           (plik PDF)

Jeśli się nie otworzy plik wejść na stronę ZG SEiRP w Warszawie tj. seirp.pl