ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2019 r. w Krośnie Odrzańskim pod pomnikiem na Placu Jadwigi Śląskiej odbyły się uroczystości z okazji  Dnia Niepodległości .
Oprócz władz miasta i powiatu, wojska, Policji i mieszkańców była też delegacja naszego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Koła w Krośnie Odrz. w osobach: Prezesa  Bogdana

Michalaka i Wiceprezesa Józefa Mączki, którzy złożyli przed pomnikiem piękną wiązankę kwiatów biało-czerwonych ku czci poległych – walczących o niepodległość naszej ojczyzny.

Tekst: Zbigniew Kobryń