WPŁATY NA WYCIECZKĘ DO GRECJI

UWAGA !!!

Osoby zapisane na wycieczkę proszone są o potwierdzenie swego udziału i dokonanie do 30 maja 2023r przedpłaty  w wysokości 700 zł zł w biurze stowarzyszenia Zielona Góra ul. Partyzantów 40 lub na konto:

Eugeniusz Czerwiński
65-027 Zielona Góra
ul. Akacjowa 12/6

05 1090 1535 00000000 5305 0015
tytułem „Przelew własny”
tel.607 572 234

Pozostałą kwotę w wysokości 2.500 zł do 8 sierpnia 2023.  

Program na stronie www: seirp2.zgora.pl

Osoby uprawnione mogą liczyć na dofinasowanie z funduszu socjalnego.
Mamy jeszcze wolne miejsca.