|

WYBORY W KOLE NR 2 SEiRP

W dniu 3 czerwca 2022 roku w Kole Nr 2 SEiRP w Zielonej Górze odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Vice prezes Koła Nr 1 Ewa Kowalaszek, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu 0ddziału 0kręgowego SEiRP Eugeniusz Czerwiński oraz Honorowy Prezes Zarządu 0działu 0kręgowego Jan Papis.


Powitanie i prezentacja gości została zakończona odczytaniem i wręczeniem Janowi Papis listu gratulacyjnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., zawierającego piękne podsumowanie Jego zasług w pracy na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Zebranie otworzyła i za zgodą zebranych prowadziła Prezes K.B.Milej.

Sprawozdanie za okres kadencji 2018 – 2022 w imieniu Zarządu Koła Nr 2 złożyła Sekretarz Zofia Der. Zostało ono rozszerzone o wystąpienie Prezesa Koła Nr 2 K.B.Milej, która podsumowując ważne i wcześniejsze formy działalności w Kole oświadczyła, że po 20 latach prezesury rezygnuje z kandydowania do władz Koła. Wyjaśniła, że Zarząd Koła Nr 2 powinien bardziej otworzyć się na pozyskiwanie nowych młodszych emerytów aby zapewnić ciągłość pokoleniową w Stowarzyszeniu. Deklarowała dalszą współpracę z nowym Zarządem, pomoc w załatwianiu spraw ważnych i opiekę nad Kołem z ramienia Zarządu 0ddziału 0kręgowego SEiRP w Zielonej Górze, gdzie pełni funkcję Vice Prezesa.
W dowód uznania od zebranych otrzymała w podziękowaniu piękny kosz kwiatów i owację na stojąco.


Dalszy ciąg zebrania przebiegł sprawnie wg przyjętego porządku i regulaminu obrad:

– Skarbnik Koła Anna Graczyk omówiła finanse Koła,
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Josicz odczytał protokół
kończący się wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Podjęto Uchwalę o podniesieniu o 10 zł składki członkowskiej z dniem 1.01.2023r.

Po rekomendacjach ustępującego Zarządu oraz złożonych propozycjach z sali, wybrano nowy Zarząd, który składa się z 9 osób. Nowym Prezesem został Dariusz Duszowicz, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Danuta Stańczyk.

Wybrano też 11 delegatów na Zjazd 0ddziału 0kręgowego w Zielonej Górze.

W czasie dyskusji omówiono nowe zasady korzystania z funduszu socjalnego oraz propozycje wyjazdowe w najbliższych terminach.
Zebranie przyjęło uchwałę programową do dalszej pracy dla nowo wybranych władz Koła.

W zebraniu uczestniczyło 63 członków, w tym spora grupa młodszych emerytów, którzy po raz pierwszy wzięli udział w zebraniu. Liczymy na ich aktywność.
Po złożeniu gratulacji dla nowo wybranych władz nastąpiła integracja podczas wspólnej kolacji.

Tekst: K.B.Milej

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.