ZARZĄD ODDZIAŁOWY OKRĘGU

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I

RENCISTÓW POLICYJNYCH

w ZIELONEJ GÓRZE

PREZYDIUM ZOO SEIRP w ZIELONEJ GÓRZE

 

 KOMISJA REWIZYJNA

CZŁONEK HANNA PAKUŁA

 

             Zarząd Koła SEiRP
  w Nowej Soli


Zenon Siebert                    – Prezes
Waldemar Gębski            – v-ce Prezes
Eugeniusz Filipowicz      – sekretarz
Waldemar Bednarek       – skarbnik
Sławomir Tomal                – członek