ZEBRANIE KOŁA W KROŚNIE ODRZ.

W dniu 11 marca 2016 r. o godz.11.oo Koło SEiRP w Krośnie Odrz. odbyło się coroczne zebranie ogólne ze swoimi członkami.

Wśród gości zaproszonych przybyli : Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrz. mł. insp. Zenon Osojca, Wiceprezes Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze Józef Der i rzecznik prasowy ZO Zbigniew Kobryń.

Zebranie otworzył, powitał przybyłych i prowadził Prezes Koła w Krośnie Odrz. Bogdan Michalak.

Miłym akcentem na początku zebrania było, uhonorowanie „dyplomem uznania” przyznanym przez ZG SEiRP w Warszawie kolegi Stanisława Wolickiego. Wręczenie dyplomu dokonali Wiceprezes J. Der,   Z-ca Komendanta Policji mł.insp. Z. Osojca i Prezes Koła B. Michalak.

W dalszej części zebrania, poruszono sprawy organizacyjne zgodnie z wcześniej przygotowanym planem zebrania. Omówiono sprawy grupowego ubezpieczenia naszych emerytów w Towarzystwie Ubezpieczeniowym „ WARTA” SA. Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawami, szczególnie ważnymi dla naszego Stowarzyszenia i podjęto jedną uchwałę (po przegłosowaniu) o skreśleniu z członków Koła 1 osobę.

 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Kobryń