ZEBRANIE W GUBINIE

W dniu 17.03.2018 r. w Gubinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SEiRP. W zebraniu uczestniczyli członkowie miejscowego Koła , czyli emeryci i renciści policyjni.  Zebranie otworzył Prezes Koła Zdzisław Buczkowski, który złożył sprawozdanie z działalności Koła w VII kadencji, czyli za lata 2014 – 2018. Podziękował najbardziej aktywnym działaczom za aktywną postawę i trud pracy który włożyli , aby Koło właściwie funkcjonowało. W dalszej części zebrania przystąpiono do wyborów nowych władz na VIII kadencję. Głosowanie było jawne i tak; Prezesem nadal został Zdzisław Buczkowski, Wiceprezesem został Andrzej Szelestowski, a Skarbnikiem – Marek Łabiszewski.

  • Komisja Rewizyjna ; Przewodniczący – Marek Morgiel i członek – Zbigniew Piejek. Delegatem na Zjazd Okręgowy Delegatów został Zdzisław Buczkowski.

Gratulujemy nowo wybranym władzom Koła i Komisji Rewizyjnej. Życzymy owocnej pracy w VIII kadencji.