ZEBRANIE WYBORCZE W KROŚNIE ODRZ.

W dniu 24 marca 2018 r. w siedzibie nowej Komendy Powiatowej Policji odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SEiRP za okres działalności w  latach 2014 – 2018r. Zebranie otworzył   Prezes Koła Bogdan Michalak  ( wieloletni Prezes tego Koła od kilku kadencji). Natomiast przewodniczył mu Józef Chorzalski. Gośćmi zaproszonymi byli : z ramienia Prezydium ZO  –  I Wiceprezes ZO SEiRP w Zielonej Górze Eugeniusz Czerwiński i Wiceprezes Józef Der, z ramienia KPP w Krośnie Odrz. Z-ca Komendanta kom. Tomasz Kaczyński.  Zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał i wyborów , ze względu na bezwzględne kworum.

   Celem zasadniczym było: złożenie sprawozdania członkom Koła z działalności Zarządu w czasie trwania VII kadencji, wręczenie zasłużonym i wyróżniających  się członkom odznak honorowych i dyplomów oraz wybór nowych władz Koła oraz delegatów na Zjazd Okręgowy Delegatów w Zielonej Górze, a oto nowe władze Koła:

Zarząd Koła:

Prezes –            Bogdan Michalak
w-ce Prezes –  Józef Mączka
sekretarz –        Józef Chorzalski
skarbnik –       –  Adam Przegaliński

Komisja Rewizyjna;
Przewodniczący – Stanisław Wolicki
członek               – Andrzej  Czyżewicz

Delegat na Zjazd Okręgowy :
 Bogdan Michalak

Wybory odbyły się w I turze. Na 25 członków Koła,  obecnych było 15 członków, a zatem wybory były prawomocne.

 Nadmienić należy, że 3 –ch członków wyróżnionych zostało odznaką „Za Zasługi z Dyplomem :     – Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrz., Adam Przegaliński i Stanisław Wolicki.

Natomiast Dyplomami uznania : Jerzy Gabryszak i Józef Pińkowski. Poza tym należy wspomnieć , że na zebraniu przyjęto 1 nowego  członka do naszego Stowarzyszenia

Tekst: Zb. Kobryń – rzeczn.pras.ZO 

Zdjęcia : E.Czerwiński
J.Der