ZMARŁ HENRYK DOBROWOLSKI

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ZE SMUTKIEM I ŻALEM POWIADAMIAMY, ŻE W DNIU 11.02.2015 r  ZMARŁ W WIEKU 89 LAT NASZ  PRZYJACIEL KOLEGA ,EMERYT POLICYJNY

b. z-ca Komendanta KWP w Zielonej Gorze

 HENRYK  DOBROWOLSKI

        

                                   

                           KOLEŻANKI i KOLEDZY ZE SEiRP

                                             CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Pogrzeb odbędzie się w dniu 16.02.2015 r  o godz. 11.10 na starym cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++