ZMARŁ JÓZEF DUMA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08 lipca 2019 roku odszedł w wieku 85 lat Nasz kolega ,przyjaciel ,emeryt policyjny.

JÓZEF DUMA

Pogrzeb odbędzie się 11.07.2019r ( czwartek) o godz. 13.00 na cmentarzu w Broniszowie.

Część jego pamięci
koleżanki i koledzy z SEiRP