||||

ZMIANA UBEZPIECZYCIELA

 

Kraków, 12.12.2018

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem bezpośredniej współpracy w zakresie ubezpieczenia grupowego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z PZU Życie SA, zachęcamy Państwa do przystąpienia do  nowego Program Ubezpieczenia, „SEIRP2019”, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2019r.
Pragniemy poinformować iż możecie  Państwo objąć ubezpieczeniem także członków rodziny: małżonka i pełnoletnie dzieci, przy opłacie dodatkowej składki za każdą osobę – wariant IV. Osoby przystępujące do ubezpieczenia od 1 stycznia 2019 lub od 1 lutego 2019 nie będą miały zastosowanej karencji. Osoby przystępujące do ubezpieczenia w terminie późniejszym będzie obowiązywała karencja zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W celu objęcia ubezpieczeniem członków rodziny należy wypełnić dodatkową deklarację przystąpienia.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z propozycją i wybór jednego z zaproponowanych wariantów ubezpieczenia. Poszczególne warianty mają identyczny zakres świadczeń natomiast różnią się tym, że im wyższa składka tym wyższe wysokości wypłacanych świadczeń. Na to prosimy zwrócić uwagę podczas wyboru wariantu.

Zgodnie z OWU do ubezpieczenia  przystąpić mogą osoby, które w dniu podpisania deklaracji ukończyły 18 r.ż. i nie ukończyły 69 r.ż. W Programie „SEIRP2019” wiek przystąpienia głównego ubezpieczonego został wydłużony – główny ubezpieczony może przystąpić do Programu „SERIP2019” jeśli w dniu podpisania deklaracji nie ukończył 75 r.ż. Odpowiedzialność w ubezpieczeniu grupowym będzie możliwa do rocznicy polisy kiedy ubezpieczony kończy 76 r.ż. Po tym czasie istnieje możliwość podjęcia indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Ilość osób ubezpieczonych przekraczających wiek może wynosić maksymalnie 5% ogólnej liczby osób ubezpieczonych.  Wydłużenie wieku nie dotyczy współubezpieczonych członków rodziny.

Do ubezpieczenie przystąpić mogą osoby, które dotychczas posiadały ubezpieczenie w Programie „Emeyt2016” w PZU Życie lub innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, posiadały ubezpieczenie indywidualne, lub nie posiadały żadnego ubezpieczenia. Jeśli ktoś chce pozostawić sobie dotychczasowe ubezpieczenie w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym lub ubezpieczenie indywidualne i przystąpi to Programu „SEIRP2019” będzie korzystał z obu źródeł odszkodowania w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Jednocześnie informujemy iż dotychczasowe warunki ubezpieczenia PZU Życie SA Program „Emeryt2016” przestają funkcjonować z dniem 31 grudnia 2018 i nie można pozostać w dotychczasowych polisach grupowych PZU, w związku z tym, w celu zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, koniecznym jest dopełnienie poniższych formalności.

W celu dopełnienia formalności do zmiany warunków ubezpieczenia należy:

  1. Czytelnie wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia.

WYPEŁNIANIE DEKLARACJIw prawym górnym rogu należy wpisać Zarząd Wojewódzki/Okręgowy do którego Państwo należycie

PUNKT I, należy wpisać swoje dane osobowe wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail.

PUNKT II – pierwszy prostokąt, składka łączna za ubezpieczenie P Plus, PZU w Razie Wypadku i Lekowe – wpisujecie Państwo składkę dotyczącą wybranego wariantu ubezpieczenia

PUNKT III i IV – nie wypełniamy

PUNKT Vnależy wpisać osobę uposażoną

PUNKT VI – należy zaznaczyć x w oświadczeniach 9-15, następnie datę bieżącą i PODPIS OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO UBEZPIECZENIA

PUNKT VII – tylko na deklaracji członka rodziny;  ten punkt wypełnia i podpisuje główny ubezpieczony na deklaracji członka rodziny

  1. Opłacić składkę na nowy numer rachunku bankowego, odpowiedni do wybranego zakresu:

Numer rachunku bankowego wariant I 68 1600 1462 1022 7302 4000 0004 składka 79,33 zł tytuł wpłaty Polisa 713948549

Numer rachunku bankowego wariant II 41 1600 1462 1022 7302 4000 0005,  składka  95,33 zł tytuł wpłaty Polisa 713948552

Numer rachunku bankowego wariant III 14 1600 1462 1022 7302 4000 0006, składka 103,33zł tytuł wpłaty Polisa 713948565

Numer rachunku bankowego wariant IV 84 1600 1462 1022 7302 4000 0007, składka 63,88 zł tytuł wpłaty Polisa 713948578

Odbiorcą, właścicielem rachunku bankowego jest Zarząd Główny SEIRP, Warszawa ul. Domaniewska 36/38

  1. Składkę w nowej wysokości należy opłacić najpóźniej do dnia 20 grudnia 2018 (jest to składka płacona „z góry” na styczeń 2019). Jeśli ktoś chce przystąpić do ubezpieczenia od 1 lutego, wówczas składkę oraz deklarację wysyła do 20 stycznia.
  2. Podpisane i wypełnione deklaracje przystąpienia wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz kopią legitymacji SEiRP należy odesłać w terminie do 20 grudnia 2018 na adres: PZU Życie SA Oddział w Krakowie

                                                 31-133 Kraków; ul. Dunajewskiego 3

                                                                                                            koniecznie z dopiskiem „p. Monika Tomczyk”

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze stowarzyszenia w każdy wtorek miesiąca w godz. 10-12 , gdzie są do pobrania deklaracje przystąpienie do PZU.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.