JEDZIEMY DO PARYŻA i BRUKSELI
||||||

JEDZIEMY DO PARYŻA i BRUKSELI

PARYŻ – BRUKSELA PRZEDŚWIĄTECZNY PARYŻ I BRUKSELA !!! REWELACYJNY PROGRAM – REWELACYJNY KOSZT SZANOWNI PAŃSTWO, przygotowaliśmy adwentowy wyjazd do Paryża i Brukseli w ramach cyklu wyjazdów: „ Szlakami polskiej emigracji”. W trakcie wyjazdu zapoznamy się z tymi dwoma wyjątkowymi miastami, których wielki urok zostanie w tym okresie podkreślony wspaniałymi adwentowymi dekoracjami, iluminacjami świetlnymi, jarmarkami adwentowymi….

||||||||

90 LAT JANA PAPISA

90 rocznica urodzin              W dniu 4.08.2023 r. w Zielonej Górze odbyło się niecodzienne, uroczyste spotkanie z okazji nadzwyczajnej, bo 90 rocznicy urodzin naszego nestora, osobowość nietuzinkową, a zarazem Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – jubilata Jana Papisa. Na spotkaniu tym, pojawili się najbliżsi przyjaciele Jubilata, współpracownicy z…

POWSTAŁO KOŁO SEiRP WE WSCHOWIE
|||||||

POWSTAŁO KOŁO SEiRP WE WSCHOWIE

W dniu 14 marca 2023r. w świetlicy Komendy Powiatowej Policji we Wschowie z inicjatywy Tomasza Kłosowskiego, Sławomira Wojtkowiaka i Piotr Kuźmy odbyło się zebranie założycielskie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych we Wschowie.W spotkaniu udział wzięło 11 osób /emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KPP we Wschowie/ oraz zaproszeni goście: podkom. Andrzelika Łuczak p.o. Komendanta Powiatowego…

||

NOWE DOWODY I OKOLICZNOŚCI-art 33ust1pkt1 ustawy emerytalnej.

Dowód z zeznań dwóch świadków oraz dowód akt osobowych z IPN to nowe dowody w rozumieniu art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, co umożliwia ponowne ustalanie prawa do emerytury, nawet jeśli Ubezpieczony nie odwoływał się od pierwszej decyzji obniżającej świadczenie w trybie art. 15c. (Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, sygn. akt…

|||||

ZMARŁ RYSZARD WŁODARCZYK

W dniu 11 listopada 2022 r. odszedł od nas w wieku 69 lat nasz kolega , emeryt policyjny.  RYSZARD WŁODARCZYK Pogrzeb odbędzie się w dniu 17 .11.2022 r.(czwartek) godz. 10.4o na starym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze Cześć jego pamięci !

WYBORY W ZOO SEiRP w Zielonej Górze
|||

WYBORY W ZOO SEiRP w Zielonej Górze

W dniu 28 października 2022 r. o godz. 11.oo w hotelu „ Pod Dębem” odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze delegatów Oddziału Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze.W zebraniu oprócz delegatów z poszczególnych Kół terenowych SEiRP uczestniczył gościnnie i zaszczycił swą obecnością Prezes Zarządu Głównego z Warszawy – Antoni Duda oraz Honorowy Prezes ZO – Jan…

||||

POMOC PRAWNA DLA REPRESJONOWANYCH

Szanowni Państwo, w związku z pozytywnym zakończeniem licznych postępowań sądowych przeciwko ZER o wypłatę emerytury w poprawnej i należnej policjantom wysokości, pojawiło się nowe zagadnienie prawne dotyczące możliwości dochodzenia odsetek ustawowych od świadczeń, które policjanci bezprawnie nie otrzymywali przez lata.Do tego zagadnienia stosuje się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie…

WYBORY W KOLE NR 2 SEiRP
|

WYBORY W KOLE NR 2 SEiRP

W dniu 3 czerwca 2022 roku w Kole Nr 2 SEiRP w Zielonej Górze odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Vice prezes Koła Nr 1 Ewa Kowalaszek, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu 0ddziału 0kręgowego SEiRP Eugeniusz Czerwiński oraz Honorowy Prezes Zarządu 0działu 0kręgowego Jan Papis. Powitanie i prezentacja gości została zakończona…