19 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TKANINY UNKATOWEJ W BYDGOSZCZY – 2020

 Z nadesłanych 250 prac około 150 autorów z różnych regionów Polski, wybrano 120 tkanin – o dużych walorach artystycznych i wysokim poziomie technicznym. Pięć członkiń naszego klubu uczestniczyło w wystawie […]