24 ZLOT SŁUŻBY KRYMINALNEJ

W dniach 23-24 czerwca 2023 roku odbył się kolejny Zlot służby Kryminalnej woj. lubuskiego.