ZMIANY KADROWE W POLICJI

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 10 stycznia 2024 r. powołał na stanowisko:

  • Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafała KOCHAŃCZYKA – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 10 stycznia 2024 r. odwołał ze stanowiska:

  • Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji nadinsp. Marka ŚLIZAKA.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 11 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków:

  • Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Bartoszowi FURGALE – naczelnikowi Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 11 stycznia 2024 r. powołał na stanowisko:

  • Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Białymstoku insp. Kamila BORKOWSKIEGO – pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 12 stycznia 2024 r. odwołał ze stanowiska:

  • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira LITWINA.
  • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja ŁAPIŃSKIEGO.
  • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinsp. Jarosława PASTERSKIEGO.

Komendant Główny Policji z dniem 7 stycznia 2024 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 8 stycznia 2024 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji:

  • podinsp. Roberta WOJTASIKA – zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego KGP.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *