EKWIWALENT

Ekwiwalent – najwyższa pora na zakończenie pięcioletniego mozołu i trudu prostowania rzeczy oczywistych.
Naczelny Sąd Administracyjny wydał dotychczas kilkaset wyroków
oddalających kasacje Komendanta Głównego i komendantów wojewódzkich Policji od korzystnych dla naszych Koleżanek i Kolegów wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. Tylko w styczniu zapadło 384 wyroków, a do 21 marca 2024 roku zaplanowano 358 posiedzeń NSA na rozpatrzenie skarg kasacyjnych organów Policji. Wydaje się, że liczby te są wystarczające do zakończenia tej bezsensownej batalii wywołanej decyzjami dysponentów politycznych. Niestety dowiadujemy się , że do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpływają kolejne skargi kasacyjne Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich Policji. Przeciąganie tej sprawy ośmiesza Komendanta Głównego Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych i narusza powagę państwa polskiego. W najbliższym czasie skierujemy stosowne
wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o podjęcie
koniecznych działań do zakończenia masowych naruszeń prawa i rozwiązanie tego kompromitującego stanu rzeczy. Uważamy, że nie potrzeby dalszego angażowania sądów. Mamy satysfakcję, niestety bardzo gorzką, bo już w 2018 roku proponowaliśmy Komendantowi Głównemu Policji ścieżkę postępowania zgodnego z prawem. Niestety zwyciężyli dysponenci polityczni. Przegraliśmy wszyscy marnując miliony złotych na działania naruszające elementarny ład prawny.
Pora to zakończyć.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *